Tervetuloa/Welcome


Olemme Worldwide Australian Labradoodle Association (WALA) rekisteröity Australian Labradoodle kasvattaja. Kasvatamme medium kokoisia koiria rotujärjestön mukaisesti. Rotu on todella ihmisrakas, iloinen ja leikkisä ja voi sopia hyvin myös allergia perheeseen. Koira voi myös sopia hyvin työkoiraksi hyvien aistien vuoksi. Koiramme ovat kaikki terveystarkastettuja ja asuvat meidän perheen keskellä kotona tai sijaisperheessä.
Vi är registrerar Worldwide Australian Labradoodle Association (WALA). Vi föder upp medium storlekens hundar enligt rasorganisationens standard. Rasen är mycket folkkär, glad och lekfull och kan passa till familjer som har allergi. Hundarna kan även passa bra till arbetshund med hjälp av sina goda sinnen. Våra hundar är hälsotestade och bor hemma hos oss eller hos väl utvalda familjer.
We are a Worldwide Australian Labradoodle Association (WALA) registered Australian Labradoodle breeder. We breed medium sized dogs along the guidelines of the breeding organization. Breed is loving, happy and playful. Dog is also well suited for work cause of its natural senses. All of our dog’s health is examined and they live among us in the family.
WALA Champion
WALA Logo
Suomen Australianlabradoodle RY

Rotuesittely / Breed presentation


Rotu standardit lyhyesti


Australian Labradoodlea löytyy kolmea eri kokoa, Mini (7-13 kg ja 30-43 cm), Medium (13-20 kg ja 43-52 cm) ja Standard (20-35 kg ja 53-63 cm). Karvan laatu on joko fleece, curly fleece tai wool. Rodulta ei lähde karvaa, lukuunottamatta muutamia yksittäisiä karvoja joita ihmisiltäkin saattaa hiuksia tippua. Turkki on hyvä trimmata muutaman kerran vuodessa. Värejä löytyy monta, suklanruskea, cream, aprikosi, musta, valkoinen ja silver, myös kaksivärisiä löytyy mutta ne ovat harvinaisempia. Australian Labradoodlen tuntomerkit ovat valpas ja hellä katse. Koira on turvallinen, sosiaalinen, iloinen ja agressiivinen luonne puuttuu kokonaan. Koiran liikkumistapa on, kevyin askelin.

Breed standard (short)


There is three sizes of the Australian labradoodle, Mini (7 – 13 kg and 30 – 43cm), Medium ( 13 -20 kg and 43 – 52 cm) and the Standard (20 – 35kg and 53 – 63 cm). Coats type is either fleece, curly fleece or wool. Breed does not shed fur exept the normal few hairs that human allso shed. Coat is good to be trimmed few times in year. Color variations are Chocolate brown, Cream, Apricot, Black, White and Silver, allso two toned can be found be they are less common. Notes from the breed. It is alert with gentle eyes. Breed is safe, social, happy the agressive chracteristic is not present. Dog moves fluently and is light footed.

Alkuperäiset rodut

Australian Labradoodle ei ole pelkästään labradorin ja puudelin risteytys. Kuusi erillaista rotua on risteytetty Australian Labradoodleen vuosien varrella. Kokeiluja ja virheitä, takaisin risteytyksiä ja huolellisia valintoja vuosien varrella ovat johtaneet tähän ihastuttavaan rotuun jonka tänään tunnemme. Tämä monimutkainen kehitys on riippunut monesta ratkaisusta ja valinnasta yksittäisistä koirista, jonka on mahdotonta tarkalleen korvata. Seuraavat rodut ovat olleet mukana rodun kehityksessä.

-Puudeli

-Labradorin noutaja

-Irlanninvesispanieli

-Kiharakarvainen noutaja

-Amerikan cockerspanieli

-Englannin cockerspanieli

Irlanninvesispanieli oli ensimmäinen infuusio, joka tehtiin labradori-puudeli risteytyksessä. Vesispanieli auttoi vahvistamaan karvaa joka ei tiputa.

Kiharakarvainen noutaja vahvisti noutajan luonnepiiteitä labradoodleen. Valitettavasti kiharakarvaisella noutajalla on hyvin lyhyt karva lihaksien päällä ja se siirtyi myös Australian Labradoodlelle. Tämä piirre on melkein hävinnyt.

Englannin ja Amerikan cockerspanielin infuusio tehtiin tämän ihanan luustorakenteen vuoksi, pienemmän koon ja iloisen ja onnekkaan luonteen vuoksi. Heidän turkki, erittäin silkkinen, karvaa lähtee ja pitkät korvat yleensä johtivat tulehduksiin, kaksi vaivaa joista Australian Labradoodlella jalostettiin pois.

Nämä kuusi rotua ovat ainuita jotka ovat hyväksyttyjä Australian Labradoodleen. Koirat johon on infusioitu lisärotuja eivät tunnisteta Australian Labrdoodlena.

Orginal breeds

Australian labradoodle is not just a mix of labrador and Poodle. Six different breeds has been introduced to the breed along the years. Trough trial and error, backwards breeding and careful decisions along the years have lead to this wonderful breed that we know today. This complicated developement has been reached trough many decisions and carefully selected dog’s that are allmost impossible to replicate. Breeds that have been in the developement of the breed.

– Poodle

– Labrador retriever

– Irish water spaniel

– Curly coated retriever

– American cocker spaniel

– English cocker spaniel

Irish water spaniel was the first infusion that has been made to Labrador-Poodle cross breed. water spaniel helped the coat to be stronger and not to shed.

Curly coated retriever powered the retriever characteristic. Unfortunately Curly coated retriever has short coat over the muscles and this transfered to australian labradoodle. This feature is allmost disapeared.

English and American cocker spaniel infusion was made for this lovely bone structure, smaller size and happier character. Their coat is silky, coat shedding and the long ears lead to ear infections. Two features that Australian labradoodle was bred out.

These six breeds are the only ones approved to Australian labradoodle. Dogs that are infused with more breeds are not regognised as Australian labradoodle.

Koiramme / Our dogs


Kasvatamme Australian Labradoodleita. Koiramme asuvat meillä kotona perheen keskellä ja tottuvat niin lapsiin ja toisiin eläimiin. Sijoitamme myös jalostuskoiria hyviin perheisiin. Käytämme ainostaan terveystestattuja koiria jalostukseen. Kuvautamme lonkat, kyynärpäät ja silmät. Koiran DNA myös testataan.
Vi föder upp Australian Labradoodels. Våra avelshundar bor med vår familj och är vana med både barn och andra djur. Vi placerar även avelshundar i väl utvalda familjer. Vi anväder endast hälsotestade hundar i avel. Vi röntgar hundarna, kollar ögonen och DNA testar dem.
We breed Australian Labradoodles. Our dogs live among us in the middle of our everyday life. They get accustomed to children and other animals. We also place our breeding dogs to secondary families. We only use medically examined dogs for breeding. We check hips, joints, eyes and we also DNA test our dogs.

Sessan’s Gimma


Female (Pensioner)
Size: Small medium
Born: 4.7.2014
Coat: Fleece
Colour: Black
Hips/elbow: Good / normal
Yearly eye-test: Ok
Registration number: WALA00013566

Belina’s Babu ”Papu”


Female
Size: Small medium
Born: 29.08.2016
Coat: Fleece
Colour: Cream
Hips/elbow: Good / normal
Yearly eye-test: Ok
Registration number: WALA00013576

Belina’s Frida


Female
Size: Medium
Born: 6.5.2018
Coat: Fleece
Colour: Red
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00013583

Belina’s Chelsea (Sesse)


Female
Size: Mini
Born: 26.07.2017
Coat: Fleece
Colour: Cafe
Hips/elbow: Good/Normal
Yearly eye-test: Done
Registration number: WALA00012725

Belina’s Claudine (Minni)


Female
Size: Mini
Born: 26.07.2017
Coat: Fleece
Colour: Chocolate
Hips/elbow: Excellent/Normal
Yearly eye-test: Done
Registration number: WALA00012726

Belina’s Elsa


Female
Size: Medium
Born: 10.10.2017
Coat: Fleece
Colour: Black
Hips/elbow: Good/Normal
Yearly eye-test: Done
Registration number: WALA00012727

Belina’s Evita


Female
Size: Medium
Born: 10.10.2017
Coat: Fleece
Colour: Black
Hips/elbow: Good/Normal
Yearly eye-test: Done
Registration number: WALA00012728

Belina’s Hissu


Female
Size: Medium
Born: 19.10.2018
Coat: Fleece
Colour: Black
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00013589

Belina’s Hilde


Female
Size: Medium
Born: 19.10.2018
Coat: Fleece
Colour: Black
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00013588

Belina’s Iica


Female
Size: Medium
Born: 21.10.2018
Coat: Fleece
Colour: Caramel Cream
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00013590

Belina’s Juliet


Female
Size: Mini
Born: 2.2.2019
Coat: Curly fleece
Colour: Brown
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00012488

Belina’s Iona


Female
Size: Medium
Born: 21.10.2018
Coat: Curly Fleece
Colour: Black
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00013591

Belina’s Kelly


Female
Size: Medium
Born: 29.4.2019
Coat: Fleece
Colour: Black
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00018011

Boys


Belina’s Asterix ”Rio”


Male
Size: Medium
Born: 8.6.2016
Coat: Fleece
Colour: Brown
Hips/elbow: Excellent/normal
Yearly eye-test: Ok
Registration number: WALA00013565

Belina’s Franklin


Male
Size: Medium
Born: 6.5.2018
Coat: Fleece
Colour: Cream/Gold
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00013580

Belina’s Koda


Male
Size: Medium
Born: 29.4.2019
Coat: Fleece
Colour: Black
Hips/elbow: Underage
Yearly eye-test: Underage
Registration number: WALA00018014

Belina’s Casper


Male
Size: Medium
Born: 26.07.2017
Coat: Fleece
Colour: Cream
Hips/elbow: Good/Normal
Yearly eye-test: Ok
Registration number: WALA00016399

Pennut / Puppies

Pennun hinta


3000€ (sis. varausmaksun ja 24% alv)
-Rekisteröinti WALA
-Eläinlääkärin suorittama terveystarkastus, rokotus, mikrosirutus
-Madotukset
-Pentukassi / Valpkass (sis. Suomen australian labradoodle yhdistyksen vuosijäsenyyden
-Sitomus olla ostajan tukena läpi koiran elämän
- Kastraatio/sterilisaatio meidän laskuun, lopullinen omistus siirtyy vasta tämän jälkeen (rotujärjestön vaatimus)

Valppris


3000€ (sis. bokningsavgift ja 24% alv)
- Registrering WALA
- Veterinärgranskade, vaccinerade, microchippade
- Avmaskningar
- Valpkass ( Suomen australian labradoodle föreningens 1 års medlemskap)
- Vara som stöd åt hundägaren genom hundens liv
- Kastrering/sterilisering på vår räkning, slutliga ägarbytet görs först efter det här (rasorganisationernas krav)

Puppy price


3000€ (icludes Reservation fee 24% alv)
- Registration to WALA
- Medical examination by a vet, vaccination, microchip.
- Deworming
- Puppy bag (includes. 1 Year membership to Finnish Australian Labradoodle Organizatoin.
- Commitment to support trough to life of the dog.
- Castration/Sterilization, Final ownership is transferred after this has been done. Requirement of the association

Pentujono auki!

Pentu jonon pituus on noin 8 - 10 kk. Meille syntyy useampi pentue vuoden aikana.
Pentujonoon pääsee täyttämällä pentukysely kaavakkeen, ja maksamalla varausmaksun.
Edellytys ennen pennun saamista kotiin, on että meillä käydään
Meidät saa parhaiten kiinni soittamalla.
Kaavakkeen saatte, kun otatte meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Pennun valinta:

Meillä ei ole värikasvatusta, eli pentujen värit vaihtelee. Jos toivotte tietyn väristä koiraa, niin silloin joudutte odottamaan pidempään, että sopiva syntyy. Meillä käy ulkopuolinen ammatti-ihminen, tarkistamassa pentujen luonteet n. 6 - 7 viikon iässä. Eli me valitsemme pennun luonteen perusteella, oikean perheen pennulle.

Om du är intresserad av valp av oss:

Väntetiden för en valp av oss är 8-10 månader. Det föds flera stycken kullar till oss varje år. Ni kan ansluta er till vår valpkö, genom att fylla i vår valkförfrågnings lapp och genom att betala reserverings avgiften. Villkore före ni får er valp, är att ni har varit och bekantat er hos oss. Ni får bäst kontakt med oss genom att ringa. Valpförfrågnings lappen får ni av oss efter att ni varit i kontakt med oss.

Val av valp:

Vi har inte färg uppfödning av hundar, färgerna kan variera. Om ni är intresserade av en viss färg, kan det vara att er väntetid blir längre. Vi har en utomstående hundexpert som kommer och går igenom valparnas lynne, då valparna är 6-7 veckor gamla. Så vi väljer rätt valp åt rätt familj.

If you are interest to buy puppy from us:

Contact us so we can settle a date when you can come to our home and see our dogs and us as breeder, and also we see what are your needs. If you after the meeting want to buy dog from us, you pay the puppy reservation fee and we add you to the waiting list.

Choosing a puppy:

After the puppy’s are in the age of 6 – 7 week, out side dog character tester comes and test’s the starting characters of the puppy. With this knowledge we choose the right family for the puppy. Families who have special character needs in the dog are chosen first. So we choose the puppy for the family. We want to give the family just the right dog and not by the color of the coat. Because the character is more important than the color of the coat. And we can’t assure you that the coat color stays the same, it may change trough the age of the dog. So take this in to the consideration when you are planning to buy a puppy from us.

Yhteystiedot / Contact


Lapua, Etelä-pohjanmaa
Puhelin, päivisin 050-3529500
Sähköposti: belina.ald@gmail.com
Facebook sivu
Emme ota vierailijoita katsomaan koiria tai kokeilemaan allergiaa meille!
Otamme ainoastaan pentujonossa ja pennun saajat vierailemaan.
Suomen Australian Labradoodle yhdistyksen http://www.australianlabradoodleyhdistys.fi sivulla löytyy tietoa rotutapaamisista, joihin voi mennä tutustumaan rotuun. Voi myös kysellä facebookista suomen australianlabradoodle ryhmästä oman paikkakuntasi lähellä olevia rodun edustajia, jos olisi mahdollista päästä tutustumaan rotuun

Due to high demand, we only take people to visit us, who come to our puppy queue.

We take only ones who are interested buying a puppy. You find more info about breed meetings and info from Finnish Australian Labradoodle site http://www.australianlabradoodleyhdistys.fi You can also ask directly from Suomen australianlabradoodle Facebook group who are the nearest dog family in your area and also get a chance to get meet the breed.